Om bloggen

Joakim Pihlstrand-Trulp
Foto: Dace Balode
Den här bloggen handlar främst om djupgrön politik. Med andra ord om sådant som ekologism, solidaritet, balansekonomi, livsrespekt, djurrätt, jämlikhet, pacifism, social rättvisa och direktdemokrati. Om grön samhällsomställning.

Ett beskedligt utrymme ges emellertid även till gröna antiteser, som motbild till den gröna ideologi och de gröna visioner jag helst vill förmedla.

I de fall fotograf inte har angivits så är det oftast, men inte alltid, jag som tagit bilderna. Copyleft. Sprid med respekt.

Bloggen är också något så ovanligt som en reklamfri zon i det offentliga utrymmet. Värt att uppskatta, hoppas jag.