21 oktober 2012

Hantera överflödet

Nej, jag tänkte inte skriva om Alwin och jordekorrarna, utan om något som exempelvis det sociala företaget Allwin inriktar sig på. Jag har själv gått till livsmedelsbutiker nära mig och frågat om de kan tänka sig att skänka bort det biologiska avfall som de kasserat. Jag har blivit avfärdad i samtliga fall. Däremot verkar till exempel Allwin lyckas med konststycket. Det är klart att som företag så finns det mer underlag och tilltro till att inget går snett. Ett liknande initiativ som dock inte är företagsbaserat är Great World Network, som startats av min vän Sydney Ankers. En sak de gör är att samla mat och ge till behövande.

En alternativ strategi för att göra något konstruktivt med butikernas avfall vore att låta allmänhet få tillträde till sådant som ska kasseras. Exempelvis mellan kl 13 och 15 varje dag eller måndag, onsdag och lördag. Jag skulle väldigt gärna se att affärerna gjorde detta. Jag har hört att det förekommer i krisens Spanien, där folk får komma någon timme under dagen och hämta avfall och det som ligger kvar slängs. Som jag förstår det så ligger det sällan något kvar.

En bättre strategi än att slänga bort överflödet är att optimera varuflödet. När det trots allt blir saker över, så är det ju tokigt att det ska slängas till den enda nyttan att eventuellt bli energiåtervinning. En väldigt låg nytta i sammanhanget, med tanke på all tid och energi som investeras i framställandet av maten. Mat bör rimligen användas som mat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar