23 december 2017

Om gruppvåldtäkten i Fittja

Jag blir så trött. De fem åtalade männen för gruppvåldtäkten går fria. Vad är det annat än ett exempel på rättsväsendets fullständigt impotenta förmåga till rättvisa? Vad det verkar främst för att kvinnan är missbrukare och "saknar trovärdighet".

Jag håller med Maria Sveland och Kajsa Ekis Ekman i deras analyser. De står att finna i artiklarna Sex sätt att underkänna en kvinnas trovärdighet respektive Domen i Fittja är en studie i kvinno- och klassförakt. Båda publicerade i ETC.

Det finns exempelvis av läkare dokumenterade allvarliga skador, sperma knuten till tre av förövarna och till och med bekräftat videomaterial över delar av förloppet. Det senare verkar dock inte ha kommit domstolen tillhanda. Trots de allvarliga bristerna i polisutredningen, så framgår det ju, åtminstone för en vanlig människa, utom rimligt tvivel att de åtalade männen och fler därtill grovt våldfört sig på och förnedrat offret mot hens vilja. Det som faktiskt är helt orimligt är att någon frivilligt skulle utsätta sig för en sådan behandling. Men tingsrättens domare och chefsrådman Erica Hemtke tycker annorledes. Det finns saker som du måste vara fackman för att inte förstå, för att citera Hjalmar Söderberg.

Att sedan någon eller några av de åtalade med anhang respektlös har stört en manifestation i Fittja för den utsatta talar knappast till deras fördel. Jag tycker inte att de förtjänar att gå fria, utan borde istället frihetsberövas och få genomgå exempelvis kemisk kastrering.

Nu hoppas jag, och säkert många med mig, att målsägandens advokat Elisabeth Massi Fritz och/eller åklagare Markus Hankkio överklagar domen och att utfallet blir ett annat i den högre instansen. Södertörns tingsrätts dom är nämligen en prekär skam för rättssamhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar