5 december 2017

Bortom tillväxt

Lyssnade häromdagen på den första delen (av sju) av en intressant podcast med rubriken Framtidsutsikter. Den tar upp ett för mig synnerligen viktigt ämne, nämligen den problematiska tillväxten. Och vad händer om, eller snarare när, kraven på tillväxt fallerar?

Med tanke på att t ex 3 % stadig tillväxt per år ger en fördubbling vart 24:e år eller 7 % tillväxt ger en fördubbling vart 10:e år, vad det än gäller, så är tillväxtens avtagande eller rentav kapsejsande det enda sannolika utfallet i en värld med begränsade resurser. Det är helt enkelt galet att i vår utvecklade ekonomi ha ytterligare materiell tillväxt som centralt politiskt mål.

Det är glädjande med spridning av upplysande perspektiv, vilket podden ju gör. Den utgår från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande och tar upp de fyra scenarier för en hållbar framtid som forskningsprogrammet tagit fram. Dessa fyra scenarier handlar om cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, kollaborativ ekonomi, lokal självförsörjning och automatisering för livskvalitet.

Podden är producerad av Anna och Karin Bengtsson i samarbete med Åsa Svenfelt på KTH, finansieras av det statliga forskningsrådet Formas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar