20 december 2012

Majoritet mot vargjakt

Här är något att glädjas över. Här är ett inslag från TV4-nyheterna om saken.

Naturskyddsföreningen har gjort en undersökning där drygt 1000 slumpmässigt valda personer tillfrågats om vargstammen ska minskas genom jakt. Resultatet visar att en klar majoritet i hela landet är mot vargjakt. Det gäller även såväl städer som landsbygd och "motståndet är nästan lika stort i varglänen som i Stockholm".

Där gick alltså varghatarnas landsbygdsargument upp i rök. Hipp hipp hurra. Fast vi visste ju mer eller mindre redan att det förelåg på det viset.

Det som fortfarande är sorgligt är regeringens rådande antirovdjurspolitik som mest baseras på en liten klick högljudda särintressen och framgångsrik lobbying från diverse jägarsammanslutningar. Vi vet att makthavarna med Centern och Moderaterna i spetsen kommer att blunda för detta och fortsätta sin livsförnekande inslagna linje av att så smygsamt som möjligt utrota i första hand vargen.

Vargen Ivla/Kynna
Ni kanske minns vargen Ivla? En varg som helt i onödan jagades till döds medelst skyddsjakt under några bleka höstdagar i november 2011. Jag skrev för övrigt om det här, här och här.

Något i samma tema som jag tycker är skrämmande och tragiskt är en statusuppdatering av en renskötare tillika inflytelserik miljöpartist (hen har bland annat suttit flera år i partistyrelsen). Så här löd således dennes statusuppdatering tillsammans med bilden nedan:
En bra dag. Tre vargar skjutna. Dels de två vid Klacksåsnybuan och dels en vid Flåsjön. Återstår dock tre.
Bilden kan upplevas otäck, men tänk er alternativet med trehundra vargdödade renar på rad. Idag hittades flera nydödade renar samt en som fortfarande levde och fick avlivas.
Renskötsel och vargförekomst har aldrig fungerat och kommer aldrig att kunna fungera parallellt, det är den sorgliga sanningen. Dagens resultat kom till genom ett bra samarbete mellan länsstyrelsens fältpersonal och renskötarna.
Jag delade själv uppdateringen med den diplomatiska kommentaren "Fy fan! :-(", men av de 95 delningar som hittills skett från hens sida, så visar de flesta på någon slags glädje och tacksamhet. Jag finner det synnerligen absurt, ja, rentav sjukt. Några exempel på floran av kommentarer är:
Vackert :-)

PANG PANG! Fin fint.

Sjukt underbart

Fin och glädjande bild. Heja på kamrater, ni kämpar väl.

bra...........

godt

Bra dag!

En död varg är en bra varg :D

Skutt i jämtland i dag ! Greit de stopper de som närmer seg !

Toppen
Men faktiskt. Är det inte i någon mån sinnessjukt?! Vårt samhälle bygger i alltför stor utsträckning på respektlöshet inför djur och natur. På det viset slår vi sönder tillvaron för oss själva. Hur smart är det på en skala?

Två av tre mördade vargar.
Bild från statusuppdatering på Facebook.
Somliga, förmodligen de flesta, renskötande samer anser att vargen bör utrotas helt och att varg inte kan samexistera med renskötsel. Därför mördas många vargar i norr på såväl laglig, men förkastlig, skyddsjaktsväg eller sannolikt oftare genom olaglig men trygg tjuvjakt. Istället för att vargen dödar ren så vill dessa människor slakta sina älskade renar själva. Är inte det dubbelmoral och hyckleri, så säg?

I valet mellan exempelvis samernas rennäring och vargens vara eller icke-vara, så tycker jag att det är självklart att vargen har en naturlig och viktig plats i svensk fauna. Vildrenen utrotades och existerar inte längre. De tamhjordar och motorbaserade transporter som sker på fjället gynnar inte direkt till natur och flora i fjällmarkerna. Det är helt enkelt en kommersiell djurhållning som egentligen saknar mening i dagens samhälle.

Enligt Miljöpartiets hemsida så vill partiet
ha en livskraftig svensk vargstam. För att nå dit behövs fler vargar och tillskott av vargar från närliggande länder. Vargjakt är med dagens vargstam ett direkt hot mot dess överlevnad.

Miljöpartiet vill:
- stoppa allmän vargjakt på nuvarande vargstam,
- avskaffa taket på 210 individer
- kriminalisera försök till jaktbrott för att bekämpa illegal jakt på varg
[...]
Sedan är frågan hur efterlevnaden av detta är i praktiken, men vad jag vet så drivs det åtminstone till viss del av Miljöpartiet i exempelvis riksdagen. Ett parti som däremot helt driver en naturvårdspolitik som står för livsrespekt och ekologi är Gröna partiet. Det politiska idéprogrammet är under utarbetning och vi får se hur formuleringarna landat när det är klart. Det som står på hemsidan får ses som mer av grovhuggen text, men att de grundläggande dragen ändå lär bestå.

1 kommentar:

  1. Valet mellan rennäring och vargar.
    Det är ett historisk faktum att rennäring och varg inte kan samexistera men det betyder ju inte att samerna inte kan acceptera varg utanför renskötselområdet. Förr när vargen kom på besök så jagade man och dödade den om det gick. Var vargarna för många hade man bara två val, det ena var att bli utfattiga pga att vargarna jagade och splittrade renhjordarna, det andra valet var att flytta till en plats där vargen inte fanns och stanna där tills faran var över. I dag är förhållandena delvis desamma förutom att det är staten som via skyddsjakt tar bort vargar som finns innom renskötselområdet och att det i dag inte finns andra platser att flytta till för att freda sina renhjordar.
    Eftersom Sveriges urbefolkning, samerna, inte frivillig kommer att upphöra med sin traditionella näring ligger det implecit att du förespråkar statliga tvångshandlingar för att rennäringen skall upphöra. Många är de stater och regimer som mer eller mindre framgångsrikt försökt att få en enhetlig befolkning i sin stat genom att få urbefolkningar att överge sin etnicitet och sina traditionella näringar. Statliga tvångshandlingar har i ett historisk perspektiv varit omskolningsläger, interneringsläger, tvångsomhändertagande av barn för utplacering i ”riktiga” hem. Min fråga till dig är således hur du har tänkt dig att detta ska gå till?

    SvaraRadera