8 januari 2013

I omställningens tid

Jag har fått tillåtelse av Valter Mutt att publicera en kort text som tidigare publicerats i Miljöpartiets partiorgan Grönt. Den tar upp och sammanfattar Björn Forsbergs utmärkta bok Omställningens tid - tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid, som jag även nämnt tidigare på bloggen.

Här följer således Valters koncisa text om boken:
Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid är en tankeväckande bok. Författaren, Björn Forsberg, är statsvetare med djupa insikter i ekologi och filosofi och tonar fram som ”tvärvetare”. Framställningen är emellertid inte akademiskt försiktig utan lust, vrede och melankoli skruvar stundtals upp Forsbergs språk till skönlitterära nivåer.

Utgångspunkten är att vi är på väg rakt in i resursväggen, där inte bara oljan sinar utan även mineraler, odlingsbar mark, fisken i världshaven etc. Sanden rusar i timglaset för hela den industriella epoken och då krävs avsevärt radikalare lösningar, menar Forsberg, än enbart teknikskiften och förhoppningar om en i grunden omöjlig grön tillväxt. Vi måste istället utveckla ett ekonomiskt system som inte behöver dopas med ständig tillväxt. Småskaliga lokala system för vår försörjning av livsmedel och energi skulle minska dagens sårbarhet. Det handlar emellertid inte om att ställa tillbaka klockorna till tidigt 1800-tal utan BF ser smart teknologi – i kombination med sociala innovationer - som avgörande i omställningsarbetet.

Detroit och Havanna är två städer som BF besökt och där kapitalistiska respektive socialistiska versioner av industrialismen - båda storskaliga och fossilberoende - nått vägs ände. Bland övergivna fabrikslokaler i den forna amerikanska bilhuvudstaden gror gräsrotsinitiaven och i 800 ”community gardens” odlar människor livsmedel och för samtal om sin gemensamma framtid. Och i den kubanska huvudstaden breder ekologisk närodling ut sig som en följd av att Kuba inte längre har tillgång till billig rysk olja. Vi får också möta den svenska omställningsrörelsen.

Mångfalden av exempel på framgångsrik omställning, i kombination med det filosofiska anslaget, gör det här till en ovanligt läsvärd bok.

Valter Mutt

1 kommentar:

  1. Charlotte Thege14 januari 2013 13:41

    Boken borde läsas av alla! Och ingen politisk debatt borde förekomma utan att tala om verkligheten - alltså vad som sker nu och kommer att ske i vår framtid om inget görs nu.

    SvaraRadera