30 mars 2011

Artikel om köttkonsumtionen

Texten nedan skrev jag och Jonas Paulsson som en debattartikel om den huvudlösa köttkonsumtionen. Artikeln har blivit nekad på sina håll, men publicerad på Newsmill 30 mars, Fria Tidningen 5 april och Miljömagasinet 8 april.
Feg riksdag vill inte minska köttkonsumtionen

Folk kräver billigt kött, men inser inte att vi alla betalar en stor del av kostnaden för en resursslösande livsmedelsproduktion genom skattsedeln. Oviljan att ta i problemet med djurhållningen är paradoxal. Den beror både på en politisk feghet och på en närmast självmordsbenägen nonchalans angående konsekvenserna av en oansvarigt förd jordbrukspolitik.

Foto: Anders Kristensson
Torsdagen den 10:e mars röstade Sveriges riksdag ned en motion för att med hjälp av ekonomiska styrmedel minska köttkonsumtionen i Sverige. Motionen var lagd av Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm. Endast Vänsterpartiet och tre av Miljöpartiets ledamöter röstade för motionen. Samtliga andra ledamöter i Sveriges riksdag röstade nej eller lade ned sina röster.

Detta visar på en ovilja från politikers håll att se och acceptera de krav som verkligheten ställer på vårt samhälle. I vackra högtidstal påstås ofta att politik är att vilja, men det vardagliga politiska arbetet för att bevara världen åt våra barn präglas snarare av likgiltighet, egenintressen och dåliga ursäkter.

Jordens resurser håller på att ta slut. Djurhållningen upptar redan i dag en tredjedel av jordens isfria jordyta enligt FN. De bedömer att köttkonsumtionen kommer att fördubblas till 2050. Detta driver upp efterfrågan på jordbruksmark och därmed stiger matpriserna vilket ökar svälten och gör att den fattige inte har råd med sjukvård och utbildning. FAO:s statistik för år 2010 visar att drygt 925 miljoner människor världen över är hungriga och kroniskt undernärda. Sedan slutet av 1990-talet ökar antalet människor som saknar en tryggad livsmedelsförsörjning.

Tunga klimatrapporter från FN-organ som FAO och UNEP har sammanställt forskares studier av de konsekvenser som väntar världen på grund av dagens storskaliga och industriella djurhållning. Rapporterna sänder ett klart och tydligt budskap till politikerna: Ta ert ansvar och minska omfattningen av djurhållningen annars kan inte konsekvenserna av klimatförändringarna begränsas.

De flesta politiker sticker huvudet i sanden. Oviljan att ta i problemet med djurhållningen är paradoxal. Den beror både på en politisk feghet och på en närmast självmordsbenägen nonchalans angående konsekvenserna av en oansvarigt förd jordbrukspolitik. Politikerna räds straffet från oförstående väljare men uppvisar ett dumdristigt mod inför hunger, klimatförändringar, artutrotning och ekosystemens kollaps.

Folk kräver billigt kött, men inser inte att vi alla betalar en stor del av kostnaden för en resursslösande livsmedelsproduktion genom skattsedeln. Subventionerna för att producera billigt djurfoder är en kostsam apparat. Det gäller särskilt i ljuset av att vi kan minska energiomsättning, åkerareal och resursutnyttjande med i runda tal tio gånger bara genom att äta vegetabilier direkt istället för kött. Vi betalar främst med sämre miljö- och framtidsmöjligheter.

Vetenskapen och världens stora miljö- och hälsoorganisationer kräver en dramatiskt sänkt köttkonsumtion. Men Sveriges riksdag och regering bryr sig inte nämnvärt om frågan. Inte ens Miljöpartiets samlade riksdagsgrupp vågade torsdagen den 10:e mars ta ställning för en kraftig minskning av svenskens köttkonsumtion. Sveriges politiker har verkligen anledning att känna en kollektiv skuld över den sedan länge skenande köttkonsumtionen i vårt land. Den ökade inte av sig själv. Det var någon som röstade igenom den.

Joakim Pihlstrand-Trulp
Språkrörskandidat för Miljöpartiet de gröna och driver bland annat frågan om ekonomiska styrmedel för en rationell mathållning
Jonas Paulsson
Kommunpolitiker för Miljöpartiet de gröna i Täby och initiativtagare till Köttfri måndag

5 kommentarer:

 1. Bra artikel, varför inte MP lyckades samla sig till ett stöd av motionen är lika tragiskt som väntat.

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentarer, Dogge och Birger!

  Som många av oss förstår så har det naturligtvis med strategi att göra. Att ifrågasätta köttkonsumtion är en s.k. obekväm fråga. Att den är genomgrön är ovidkommande. Inget är heligt för karriärismen och maktfullkomligheten. Bättre att stå vid rodret än vid sidan av på en sjunkande skuta, eller.. hur var det nu?

  SvaraRadera
 3. Det var faktiskt onsdag den 9 mars.

  SvaraRadera