10 juli 2011

Svar till Piratpartiet

Torbjörn Wester från Piratpartiet (PP) gav respons (21/6) på Gröna partiets (GP) introduktionsartikel (11/6) i Fria Tidningen. Vi var några av GP:s representanter som tackade och svarade såhär (29/6):

Internet – en ovärderlig arena

Det var trevligt att läsa Torbjörn Westers (PP) välkomnande respons (21/6) på artikeln om Gröna partiets uppstart. Vi återgäldar gärna gesten genom en handräckning från vårt håll.

Gröna partiets kamp utgår från den gröna ideologin. Vad vi ser är vår tids viktigaste fråga ekosystemens stabilitet och den pågående artutrotningen, där vi människor är helt beroende av de ekosystemtjänster som vi är på väg att trampa sönder och samman.

Allt hänger emellertid ihop och det är avgörande att vi får till stånd en omställning av det ekonomiska systemet till att handla om verklig ekonomi, det vill säga hantering av resurser istället för tillväxt- och konsumtionshets. Vi jobbar även för sådant som livskvalitet, reell demokrati, djurrätt och meningsfullt icke-våldsligt fredsarbete. Vi vågar lyfta vetenskapligt baserade ställningstaganden även om det bryter med den etablerade samhällsbilden. Det är nödvändigt.

Vi håller med om att även politiken som rör internets former och möjligheter är en viktig samhällsfråga och vi tar gärna chansen att berätta lite om vår inställning. Vi kan konstatera att Gröna partiet i likhet med Piratpartiet är starkt kritiskt till inrättandet av övervakande och begränsande lagstiftning som FRA-lagen, IPRED-lagen och Datalagringsdirektivet.

Gröna partiets verksamhet bygger på deltagande demokrati där vi tillämpar lyssnande diskussion och beslut genom konsensus. För tillfället är vår kommunikation främst internetbaserad, men vi inser att det inte kommer att kunna vara heltäckande för vår interndemokrati. Internet ger emellertid goda möjligheter att föra diskussioner framåt över avstånd i både tid och rum genom exempelvis chat, diskussionsforum, epost, telefonkonferenser och delade dokument.

Varje kommunikationsform har förstås sina för- och nackdelar. Enbart textbaserad kommunikation är smidig och lättillgänglig, men förlorar ofta stora bitar av informationsflödet. Samtal i det fysiska rummet är oftast mer givande, men kräver också mer tid och engagemang. En viktig slutsats är att delaktighet är möjligt och önskvärt på fler vis än ett.

Vi vill gärna använda den nya teknologin till att förbättra demokratin och utnyttja dess verkliga potential. Det som är mest intressant gällande teknikens positiva möjligheter är hur den kan hjälpa människor att delta i politik på ett konstruktivt sätt. Vi vill varken oreserverat hylla eller på förhand avfärda tekniska innovationer. Samtidigt förhåller vi oss kritiskt granskande och framhåller vikten av försiktighetsprincipen, vilket gör att vi är vakna inför exempelvis mobilstrålningens hälsorisker.

Vi uppmärksammar internetkulturens sprängkraft där människor idag gratis delar med sig av öppen källkod och kulturalster de skapat. Det hänger ihop med ett starkt ifrågasättande av konventionell distribuering av media. Internet utgör en ovärderlig arena för den sociala logikens förändring som är i vardande. På internet bestäms vår sociala status alltmer dynamiskt där det blir mer intressant vad vi bidrar med istället för vad vi samlat på oss.

Torbjörn Wester har alltså helt rätt i att Gröna partiet gör sitt bästa för att anamma den nya internetbaserade teknologin. Vi står också på samma sida i kampen för fria informationsflöden, även om perspektiven må vara något olika. För oss som grön politisk rörelse är ett fritt och ocensurerat internet snarare ett medel för kommunikation och kunskapsspridning än ett mål i sig självt, men likväl inrymmer det stor potential att förändra det politiska landskapet.

Joakim Pihlstrand-Trulp

Medskribenter:
Marie Ericsson
Torbjörn Gannholm
Peter Green
Mats Olausson

Underskriven av:
Peter Englund
Ingvar Nilsson

12 kommentarer:

 1. Vad kul att se en dialog mellan Gröna Partiet och Piratpartiet. Jag hoppas att båda partierna kan lära sig mycket av dialogen. Piratpartiet har mycket åsikter om Sveriges statsskick och dess demokratiska egenskaper, men vi diskuterar sällan demokratin i praktiken - människors praktiska möjligheter att delta, tillgängligheten till medbestämmandet. Inte heller diskuterar vi sund och hållbar applicering av teknologi utanför övervakningsdiskussioner. Jag hoppas verkligen att vi på sikt kan börja diskutera teknologiutvecklingen ur miljöperspektiv.

  Jag hoppas också att Gröna Partiet tydligare kan ta ställning mot ägandet av kunskap. Ni skriver:
  "Vi vill gärna använda den nya teknologin till att förbättra demokratin och utnyttja dess verkliga potential. Det som är mest intressant gällande teknikens positiva möjligheter är hur den kan hjälpa människor att delta i politik på ett konstruktivt sätt."
  En viktig del i det är att se till att den nya teknologin inte ägs av företag, utan av folket själva. Hur bra är en teknologisk utveckling som bara går i kapitalets intressen? Avskaffa patentsystemet och stärk universitetens roll som utvecklare och utbildare av folket.

  Och självklart, lycka till!

  SvaraRadera
 2. Om Piratpartiet, Gröna partiet och Feministiskt initiativ kan valsamverka har Gröna partiet en verklig chans att få min röst, ännu mer om de även bjuder in mindre alternativ som Enhet och Intelligent Union genom något som ev. liknar ex. Valsamverkanspartiet.http://valsamverkanspartiet.wordpress.com/

  Om partierna tillsammans på en sådan valsedel kommer upp i ca 5% så är min röst intressant att lägga på detta samarbete.

  Om sedan något av partierna tar upp en ärlig uppriktig DELIBERATIV BALANSERAD debatt, utan käbbel, med ALLA andra partier i ALLA frågor kommer jag gå ur nätverket Intelligent Union och villigt följa det intelligenta ledarskapet.

  SvaraRadera
 3. En annan sak som givetvis är intressant är att miljöpartiet hjälper in Gröna partiet i riksdagen. Det vore intelligent.

  SvaraRadera
 4. Varför skrivs ingen bloggtext här numera?
  Semester?

  SvaraRadera
 5. Vad händer med GRÖNA PARTIET ?
  Det sista livstecknet var en artikel i situation stockholm när ni hämtade mat ur soptunnor. Gått under jorden ?
  Potentiell röst

  SvaraRadera
 6. Semester. Sommarlov. Något åt det hållet.

  Tack för tillrop och synpunkter! :-)

  Nästkommande livstecken bör främst handla om GP:s hemsida. Det följer även att förverkliga andra mål och planer.

  När augusti passerat lär det nog bli tid att spotta i nävarna igen. :-)

  SvaraRadera
 7. Augusti har passerat. Ska Gröna partiet valsamverka eller ej? Detta är prioritet etta så att alla vet om det är meningsfullt eller bara drar röster från mp rakt ner i papperskorgen?

  SvaraRadera
 8. Japp. Planen är att få igång diskussioner om det med Fi och PP. Vi får hoppas att de är intresserade.

  SvaraRadera
 9. Som chackspelare med holistisk syn ser jag att det är stor sannolikhet att de kommer tacka nej. Deras mål är nämligen inte att ta sig in riksdagen och det har aldrig varit det. De agerar likt offerbönder i spelet om att minska vänsterns kraft genom att locka omedvetna att kasta bort sin röst i valet. Piratpartiets och Fi's politik är närmast Vänsterpartiets i sakfrågorna.

  SvaraRadera
 10. En annan sak som jag vill veta är hur partiets plan ser ut för att klara sig från högervridningen och infiltrationen av mutade PR-konsulter för svenskt näringsliv. Hur behåller partiet inriktningen?

  SvaraRadera
 11. Det är möjligt. Men vi får lov att fråga först innan vi vet säkert.

  Vi hoppas att konsensusmodellen avskräcker i sig. Sedan har vi antikorruptionsmekanismer inbakade i strukturen. Det i sig avskräcker nog inte infiltration, men vakenhet och antipopulism kan möjligen hålla det i schack och röna det ointressant för utverkarna.

  SvaraRadera
 12. Konsensus låter alldeles utmärkt bra. Kan man vara med och tycka till till konsensusgruppen om det nuvarande innehållet? Posta ert nuvarande manifest i Intelligent Union om ni önskar kommentarer av mig eller hänvisa gärna till var jag kan läsa!

  SvaraRadera