31 oktober 2010

Tillväxthomeopaterna

Foto: Nils-Johan Norenlind
Tillväxtproblematiken går knappt att diskutera idag med tanke på dess status av djupt förankrad helig ko. Etablissemanget måste tro stenhårt på att ytterligare ekonomisk tillväxt är önskvärd, ja, att sådan till och med är möjlig utan att världen går käpprätt åt helvete.

I korta drag tror jag att det har att göra med att en förändring av synen på tillväxt och konsumtion skulle göra att många som har makt idag skulle förlora den makten till förmån för någon annan. Givetvis vill de inte att det ska ske, varför det är värt att pumpa in miljarder och åter miljarder i propagandaapparaten (så kallad reklamindustri). Ropen skalla, tillväxt åt alla!

Foto: Sem Larsen
Tanken att tillväxt ger resurser för att lösa miljöproblemen kan på sin höjd endast vara delvis riktig. Generell ekonomisk tillväxt är ett av grundproblemen i dagens miljöproblematik. De som förnekar detta blir till tossiga ekonomism- och tillväxthomeopater när de förespråkar att "lika botar lika" enligt "om vi får miljöförstöring av tillväxt så måste vi också bota den med tillväxt".

Nu är det ju inte med medicin som det är med den kemiska principen att "lika löser lika". Resonemanget landar alltså i den pseudovetenskapliga kategorin i gott sällskap med bland annat kreationism och kristallterapi.

Foto: Hans Wretling
Försöken till att skapa logiska samband mellan tillväxt och miljönytta är nästan enbart löjligt och ohållbart. I vissa specifika frågor, såsom svavelutsläpp, så kan det emellertid äga relevans, men inte för helheten.

Nu menar jag emellertid inte att all tillväxt behöver uteslutas, men det är rätt saker som behöver växa. Kanske kan vi kalla det för "grön tillväxt"? Kärnkraft, fossila bränslen, motorvägar, energianvändning och prylkonsumtion ingår som exempelvis inte i en sådan kategori.

Foto: Nils-Johan Norenlind
Jag skulle kunna fortsätta att skriva spaltkilometer efter spaltkilometer om detta, men jag får nog erkänna att inte heller det vore någon konstruktiv tillväxt. Därmed lämnar jag istället över frågan till dig, kära läsare, att fundera över vad som behöver minska och vad som behöver öka i det här samhället för att vi och världen ska kunna må bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar