28 oktober 2010

Svenskt näringsliv - en klassiker

Anders Schröder
En av Grön Ungdoms förbundsstyrelseledamöter, vid namn Anders Schröder, har författat en utmärkt kritik över intresseorganisationen Svenskt näringsliv och dess manipulativa och hycklande inställning och arbetsmetod. Den här gången står tillväxtmantrat på dagordningen.

Svenskt näringsliv utger sig för att vara en opartisk faktaförmedlare och opinionsbildare, men det ligger tydligt nog rätt så långt ifrån sanningen. De baserar emellanåt "fakta" på interna, ovetenskapliga undersökningar, och har en politisk agenda. Det är mer än tydligt.

Som exempel tar Anders upp den av Svenskt näringsliv omhuldade tesen att tillväxt ger ökat miljöskydd, och sågar den bokstavligen längs med fotknölarna. Svenskt näringsliv visar allt oftare upp sitt rätta ansikte som oseriös spelare på den samhällsekonomiska spelplanen.

Läs Anders artikel i SvD samt Svenskt näringslivs replik och bilda dig en egen uppfattning. Jag vet dock på vilken häst jag sätter mina 50 öre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar