27 oktober 2010

Om nationalism

Främlingsfientlighet är ett tema jag lär återkomma till här på bloggen.

Bilden är hämtad från artikeln i Nationell idag
Jag hittade den här nationalromantiserande artikeln via en länk från min folkmusikervän Adrian Jones på Facebook. Den handlar i stora drag om hur viktig folkkulturen är för den nationella "själen". Adrian hade träffsäkert formulerat sin initiala kommentar med "tyvärr finns inga glasögon för de trångsynta...".

Efter att jag läst artikeln så formulerade jag en kommentar, vilken de fega nationalisterna snabbt censurerade bort i sann Hitler- och Stalin-anda. Oliktänkande och diskussion verkar enligt dem vara farligt, förmodligen för att det reducerar de populistiska och propagandistiska möjligheterna.

Min kommentar i nätversionen av den snuskiga blaskan lät enligt följande:
"olika folk utvecklar och omformar kulturer till att passa respektive folkgrupps karaktär och sinnelag".

Vilken dynga! Artikelförfattaren [Erik Alhem] passar bättre i 1600-talsdräkt, papiljottfrisyr och samkväm med Montesquieu om klimatläran.

Mänsklighetens genetiska evolution sedan stenåldern är inte mer än några korta andetag i vår arts livshistoria. Jag är molekylärbiolog (fil. mag.), så vi kan väl utgå ifrån att jag vet något om detta. Det är logiskt att det endast är ytliga skillnader mellan olika "folkslag". I grunden är vi alla människodjur. Liksom vi är djur. Liksom vi är levande varelser.

Du behöver inte vara nationalist för att vara stolt över din kultur! Jag skiter i Sverige. Jag älskar det som jag tycker är bra på den här plätten jord som jag råkar befinna mig på. Det kunde gärna få vara mer. Och nationalister ingår inte i den kategorin.

Det fina har heller inget att göra med landsgränser, som mest bygger på makt- och handelsbalanser i vilket fall. It's so superficial.

Sedan kan jag avsluta med att jag sedan snart 15 år med glädje spelat folkmusik och dansat folkdans. Det är emellertid något jag gör för att det är kul, och inte för att det råkar vara kvasi-"svenskt".
För övrigt, när vi nu har det här ämnet för handen, så vill jag rikta en ordentlig känga till Moderaterna i Botkyrka. De har helt uppenbart kopierat ett redigt stycke ur SD:s principprogram för ett remissvar på ett departementsförslag gällande att även invandrare som inte är flyktingar ska ges en introduktion till det svenska samhället, enligt följande artikel i DN.

Att det är en kopierad text förstår vem som helst som har skrivit en uppsats eller till och med mindre uppgifter i skolan. De har tyckt att de inte behöver använda citattecken då de ändrat på ett och annat ord i en och annan formulering, och det må möjligen vara korrekt ur ett formalistiskt perspektiv. Däremot är det inte alls korrekt att avstå från att ange källan. Det brukar leda till ej godkänt och Moderaterna förtjänar verkligen underkänt. 

Bild på Baker
hämtad från hens blogg
Det uppenbara gör dementierna från Jimmy Baker till inget annat än en pinsam historia. Hen är gruppledare för Moderaterna i Botkyrka och hens kommentarer om att "det är absolut en tillfällighet", "vi har inte använt Sverigedemokraternas program eller någon annan form av skrift som inspirationskälla över huvud taget" samt det synnerligen komiska "du får tro det eller inte, men det är det svar jag kan ge" är sådant typiskt nonsens som späder på politikerföraktet och gemene folks inställning att politiker mest snackar en massa tomma ord.

Det Jimmy Baker uttrycker med "hade vi vetat att Sverigedemokraterna skrivit så där så hade vi uttryckt oss annorlunda, vi vill inte bli förknippade med dem" är inte mycket mer än ett populistiskt uttalande. Det viktiga är naturligtvis inte själva formuleringarna, utan själva budskapet. Står det sig, vilket uppenbarligen är ambitionen, så hjälper inga större insatser av formuleringstrolleri. Hur frispråkig Jimmy Baker själv än anser sig vara. Moderaterna vågar naturligtvis inte stå upp för det, men mycket av deras ideologi och politiska uttryck ligger, vad jag kan se, nära det främlingsfientliga.

Edvard Unsgaard (M)
Foto: Anders Wiklund /Scanpix


Se bara den spontana inställningen hos Reinfeldts pressekreterare Edvard Unsgaard, där hen enligt en artikel i Expressen uttrycker "att på en halvtimme hitta en invandrad städerska som kan torka upp bajs i trapphuset - det är arbetslinjen" (Expressens sammanfattning av Unsgaards inlägg på Facebook). Även om hen säger sig ha haft som uppsåt att lovorda ett företag för att det en söndag har agerat snabbt på hens uppdrag, så lyser själva den fördomsfulla attityden igenom med all önskvärd tydlighet.

Jag är därför rätt säker på att de gärna smygmyser med främlingsfientliga och nationalistiska element, om de kan slippa undan med det. Ett sådant öppet förhållningssätt skulle dock förlora alltför många röster och negligera den senaste tidens valframgångar med råge. En realpolitisk omöjlighet, men därför är det än viktigare för oss vanliga människor att försöka se saker för vad de är. Jimmy Baker och hens politiska kärntrupp hjälper oss verkligen med det.

Moderaternas främlingsfientliga hållning är för övrigt något som exempelvis Janne Josefsson visade inför valet 2002, där just de moderata politikerna utmärkte sig med önskemål om bland annat en mer restriktiv flyktingpolitik. Valstugereportaget är intressant, och absurt nog än mer aktuellt idag, och det går att läsa mer om det på till exempel wikipedia (följ länken ovan) eller i den här artikeln på SVT.

4 kommentarer:

 1. Hämtat från DN-artikeln:

  Nästan likadana formuleringar

  Ur Sverigedemokraternas principprogram 2005:
  ”Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. I stället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande normer och värderingar. Denna enande faktor är viktig för att varje människa ska kunna känna sig trygg i sin identitet.”

  Ur Moderaternas ”Särskilt yttrande till kommunstyrelsen” 2010:
  ”Vi avvisar försöken att anpassa människan efter kulturrelativistiska utopier. I stället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur individer verkligen fungerar. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande kunskaper kring normer och värderingar. Denna faktor är viktig för att varje individ ska kunna känna sig trygg i sin identitet och i sin omgivning.”

  SvaraRadera
 2. Att hitta en egen profil tycks vara viktigt för såväl individ som grupp (och nation). Det kanske förklarar, varför invandrare sluter sig samman i egna föreningar och andliga hemvister. Det ger trygghetskänsla antagligen.

  Internationalismen är viktig som fredsfaktor. Den förutsätter att det finns nationer, eftersom begreppet "inter nation" betyder "mellan folken".

  SvaraRadera
 3. Absolut, jag tycker att du har rätt i den analysen. Samtidigt så behövs knappast nationen för att uppnå samma kultursamverkande effekt. Provinsiella särartsuttryck har alltid och kommer alltid att finnas. Det har snarast med gruppandets psykologiska mekanismer att göra.

  Jag tycker mig inse att vi alla lever på en jord. Det gör inte att jag förespråkar en utsmetad kultursamstämmig verklighet.

  Däremot anser jag att det vore sunt om vi blev mer provinsiella istället för nationella. Och fler hade ett mer öppet förhållningssätt till kultur. Det är många idag, gissningsvis en majoritet. Trots det så är det fortfarande skrämmande många som utgår ifrån ett slutet förhållningssätt till kultur, d.v.s. perspektiv som göder fördomar och fördefiniering.

  Jag skulle faktiskt tvärtom hävda att internationalismen i första hand är viktig som krigsfaktor. Den fredsbärande effekten har med nödlösningar på redan uppkomna problem, sprungna ur maktsträvan, att göra.

  SvaraRadera
 4. Sen heter han såklart inte Erik Alhem egentligen, utan Anders Hällström...

  Sen Anders åsikter kom fram i ljuset blev han omedelbart avstängd från folkmusikföreningens styrelse, men tyvärr måste vi folkdansare och folkmusiker i Umeå dras med honom ändå då det ju inte går att förbjuda honom att dyka upp på dansgolvet. Det märks däremot att det inte är så många som vill dansa med honom längre. Folkdansvärlden är ju ganska liten och snart vet alla här att han är rasist.

  Personligen mår jag illa när jag ser honom. Eftersom jag själv är folkdansare blir jag jävligt förbannad när nd och sd försöker sätta likhetstecken mellan folkdansare och rasister!

  /Bengt Klasson

  SvaraRadera