7 december 2010

Min Bildt som hund

Enligt den här artikeln i Aftonbladet så beskrivs Carl Bildt i dokument från Wikileaks som en "medium size dog with a big dogs attitude". Jag gissar att liknelsen är träffande. Bildt är ju också en hund med åtminstone visst sinne för humor, då hen tillstod att hen "är ingen pudel i alla fall" (artikel i SvD, som även delvis tar upp det nedan nämnda säkerhetssamarbetet).

Carl "the dog" Bildt

En följdreflektion kan vara vad vi då bör likna Onkel Sam (USA) vid? Jag prövar med "en överdimensionerad jätteheffaklump med storhetsvansinne och en dominant, eldkastande drakattityd".

Beatrice "ljuger som en häst travar" Ask
När det gäller det långtgående samarbetet mellan Sverige och USA om att på hemligt manér utbyta information om medborgare, så räcker det nog att för tillfället titta på den egna skumma bakgården. Såväl statsminister Reinfeldt, utrikesminister Bildt och justitieminister Ask och säkert även resten av de centrala politrukerna (åtminstone moderaterna) i regeringscirkusen, har helt uppenbart haft full kännedom om sakförhållandena. Och varför skulle de inte det? De är ju högsta hönsen i bingen. Att exempelvis Beatrice Ask försöker förneka all vetskap är inget annat än skrattretande och pinsamt. Skämmas ska de.

FRA-lagen och datalagringsdirektivet är exempel på förändringar i riktning åt mer övervakning och kontroll av medborgarna. Och dolt informationsutbyte makthavare emellan. Världsutvecklingen är på många vis skrämmande, och det här är en del av kakan.

Bildt gillar att sprida sina ägg
Det gällande informationsutbytet med främmande makt lär vara i strid med grundlagen. Det mest rättvisa och riktiga vore att dessa antidemokratiska aktörer, liksom deras respektive tjänstepersoner, fick lämna sina uppdrag hela bunten. Omedelbums. De visar nämligen uppenbart förakt mot sina uppdragsgivares välgång. Det gäller förstås inte enbart den här frågan, utan själva deras grundideologi verkar präglas av manipulation och maktdominerande som metod till framgång. Eller är det kanske själva systemet självt som driver oss dit?

Bertholt Brecht
För att tala med författaren och dramatikern Bertholt Brecht: Egentligen är det väl kanske dags för nyval redan nu, så att regeringen kan få chans att välja sig ett nytt folk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar