1 december 2010

Medalj

Nu när jag har börjat skriva en politisk blogg, så vill jag passa på att göra en utmärkelse sju år i efterskott.

vårkanten 2003 så fick jag ett brev från min vän Johan Jaatinen. Innan jag förklarar vad det brevet gick ut på, så vill jag härmed dela ut en hedersbetygelse, nämligen en medalj som vi kan kalla "trulpens lilla gröna utmärkelse av sjätte graden för hjältemodiga insatser i kampen mot besinningslös kapitalistisk tortyr - i serafimerband".

Det här är förmodligen kontroversiellt för de flesta. Det får vara det. Jag berömmer alltså civil olydnad som metod för samhällsförändring. Är det fel? Låt mig göra ett försöka att förklara mig.

Per Herngren
Till att börja med så behöver vi förstå vad civil olydnad är. Det likställs nämligen ofta trångsynt med våldsverkan, terrorism, anarkism (i dess fördomsfulla betydelse) och annat som ligger och skvalpar i samhällets skuggdomäner. Jag vill problematisera den bilden och börjar med att här citera från en bra bok i ämnet, nämligen Civil olydnad - en dialog (1999, s 20) av Per Herngren:
Civil olydnad är i traditionen från Thoreau och Gandhi:
    1. En öppen offentlig handling,
    2. som grundas på ickevåld.
    3. Handlingen är olaglig eller bryter mot en regel, order eller beslut.
    4. Den har dessutom ett samhälleligt, socialt eller etiskt syfte.
    5. De personliga konsekvenserna fyller en viktig funktion.
Foto: Björn Ullhagen
Flickor får leva ett liv av värpning
Pojkar åker direkt ner i köttkvarnen
Utifrån dessa principer planerade och utförde tre personer sabotage av Gimranäs äggkläckeri utanför Herrljunga. Syftet var att väcka samhällsdebatt, då insikten var (och fortfarande är) alltför tydlig att det rådande etablissemanget är förnöjt med att blunda för verkligheten.

Aktivisterna var enligt handlingsfilosofins principer öppna med vad de gjorde. De lämnade såväl brev som sockerkaka på brottsplatsen och blev förstås gripna och även hårt dömda. Straffen landade på 10 månaders fängelse och gemensamt 1 523 000 kronor i skadestånd. Om jag har förstått saken rätt så hade en liknande handling utan politiskt motiv givit en lägre straffsats. Är det någon annan än jag som tycker att det är helt absurt?

Info om gruppen och aktionen kan hittas på Farväl äggindustri aktion 14:s hemsida. Här är även två artiklar, en kort notis 
yelah och en lite längre på nyhetskanalen, som bland annat tar upp de utdelade domarna, straffsats och orsak samt en intervju med Johan gjord av Jens Holm.

Här nedan är länkar till de tänkvärda brev som aktivisterna skickade till vänner och bekanta i samband med aktionens utförande.

Hanna Ekegren
Daniel Hedqvist

Johan Jaatinen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar