26 december 2010

Del 4: Vad jag vill som språkrör

Språkrörens roll
Foto: Benny Karlsson

Språkrören ska representera partiet och har som uppgift att föra ut Miljöpartiets beslutade politik. Partiprogrammet är tänkt att vara vår politiska kompass och är ett starkt dokument med djup förankring i den gröna ideologin. Det är jag samstämmig med. Därför är det tydligt vilken politik jag kommer att vilja driva som språkrör. Detaljer kan vi alla tycka olika om, men den gröna gemensamma grunden är något av det viktigaste vi har.

Vår utgångspunkt presenteras i partiprogrammet med en "övertygelse om att människan förmår se sig själv i andra, känna medkänsla och ta ansvar för allt levande" och att vår ideologi därmed utgår från
– solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
– solidaritet med kommande generationer
– solidaritet med världens alla människor
Den gröna ideologin bör genomsyra språkrörens tankevärld och politiska uttryck. Där ligger också Miljöpartiets starkaste och mest framgångsrika strategi, nämligen att vi vågar vara ärliga med vad vi faktiskt står för.

Ny strategi

Vi är alla trötta på opportunism och manipulation och det finns därför goda förutsättningar att lyfta ärlighet som politisk princip och strategi. Ökande väljarsympatier och medlemsantal som effekt av stark politik är välkommet, men som mål i sig själva urholkas politiken till att handla om makt för maktens egen skull. Då låter vi vår faktiska påverkan marginaliseras.

Genom att våga säga som det är utifrån vår gröna ideologi kan vi få som mest stöd för vår sak. Vi får aldrig glömma bort att vårt mål och syfte är att med inom- och utomparlamentariska metoder nå en grön omställning av samhället.

Foto: Richard Nilsson
Alternativet

Jag har erfarenhet av politik och organisation från när jag var ideellt engagerad i början av 2000-talet. Jag lärde mig då "reglerna", men insåg tidigt att jag inte vill "spela spelet" eftersom det oftast inte leder mycket längre än till ett uppblåst ego och fetare plånbok. Den personliga prestigen bör vara betydelselös. Det är världen som behöver räddas, inte karriärer eller kapital. Vi behöver visioner och samtal, inte strävan till makt och slutna rum.

Jag vill att Miljöpartiet vågar vara ett verkligt alternativ. Miljöpartiets viktigaste arbete för att förändra samhället ligger i att försöka medvetandegöra människor och väcka tankar. Ingen som verkligen förstår hur illa det är ställt med världen idag väljer att titta bort. De som varit på gränsen till att förstå blundar. Resten sover.

Exemplets makt


Närhet mellan tanke och handling ger trovärdighet. Att leva i enlighet med vad vi uppmanar andra till är en styrka. Det handlar om ansvar och att förbättra sitt eget och andras liv, men också om att vara nöjd och bekväm med sig själv och ett positivt exempel som inspirerar andra. Det är därför viktigt för mig att som exempel vara aktiv konsumtionsminimalist, helvegetarian och genusmedveten.

Ärlighet varar längst


Jag travesterar ibland Kirkegaard med "förändring är att våga". Jag tror på att det till synes omöjliga i själva verket kan vara möjligt. Jag är övertygad om att genuint engagemang syns i såväl ord som handling och att framgångsreceptet för oss gröna bygger på ingredienserna ärlighet, rättframhet, hopp och mod. Vi är många som vill att det gröna partiet ska vara en framåtsyftande, förändrande kraft också när det verkligen gäller.

Foto: Dace Balode
Min roll som språkrör

Mitt mål är att direkt och indirekt inspirera andra att öppna sina ögon för att se världen för vad den är. Samverkan är större än oss själva och Miljöpartiets viktigaste resurs är dess aktiva medlemmar, vilka språkrören behöver verka tillsammans med. Det innebär exempelvis lyssnande samtal, besök på lokal- och regionavdelningar och att gräsrötter bjuds in som aktörer i språkrörsframträdanden.

Med mig skulle Miljöpartiet få ett språkrör som är en visionär idealist med realpolitisk förankring. Det innebär någon som vågar tala klarspråk och samtidigt kan samarbeta och kompromissa utan att för den skull tappa bort de gröna kärnvärdena. Därför vill jag få medlemmarnas förtroende att bli en av Miljöpartiets gröna lyktor i ett hav av gröna ljus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar