24 december 2010

En julklapp till Miljöpartiet

Jag fick häromdagen veta att jag blivit nominerad till språkrör för Miljöpartiet de Gröna, vilket jag tidigare i samtal ställt mig positiv till. Efter att den senaste månaden ha funderat några vändor på saken, så säger jag som de flesta andra att "ja, det kan jag gärna göra, det är ett väldigt intressant uppdrag".

Vilka anledningar kan jag då tänkas ha för att kandidera? Vem är jag? Och vad vill jag egentligen? Jag vill i fyra inlägg här på bloggen sammanfatta mina skäl utifrån frågorna varför och vad. Till att börja med vill jag ge en bild över bakgrund och hur jag ser på politikens villkor. Därefter följer varför jag kandiderar, hur jag ser på språkrörsuppdraget samt vilka sakpolitiska frågor jag främst fokuserar på.

Jag kommer även för läsvänlighetens skull att publicera dessa texter sammanhängande och i omvänd kronologisk ordning, så att delarna kan läsas flytande uppifrån och ner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar