14 november 2012

SD utan sin mask

Ze Look
Erik Almqvist, nyligen avgången riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ekonomisk-politisk talesperson:
Sanningen kommer alltid fram
Döm själva utifrån Expressens filmreportage och referatartikel. Finns även ytterligare belysande material här (om vittnesmål och journalistfrågor till Almqvist i riksdagsfoajén), här (Almqvists presskonferens), här (om att Almqvist motionerat om att kvinnor kallas för "hora"), här (Almqvist. "Jag vet att det här inte stämmer"), här (ingen partiblomma när SD höll presskonferens), här (statsvetare om att Almqvist är ett typiskt uteslutningsfall), här (Åkesson: "Vi har agerat så kraftfull vi kan"), här (SD:s riksdagspersoner beväpnar sig med järnrör), här (telefonintervju med Almqvist om järnrören), här (telefonintervju med Westling om järnrören), här (intervju med Ekeroth) och här (intervju med Åkesson: "Det ser helt enkelt inte bra ut"). Här kommenterar också SVT:s Mats Knutsson händelserna (enormt kul att hen säger "talesperson" flera gånger istället för "talesman"; det rör på sig).

Om du nu har tittat och reflekterat, så ger jag här mitt omdöme. Visst var det en ganska ordentlig avklädning? Det här är de verkliga Sverigedemokraterna. Nej, ränderna har inte gått ur. De är fortfarande nynazister och fascister. Och det är faktiskt helt irrelevant om den gode Erik avgår "självmant" eller ej. Hen hade aldrig gjort det om inte en förkrossande bevisbörda uppdagats.

Ingen bör väl kunna ha förtroende för någon som blåljuger andra rakt upp i ansiktet. Det gäller vem som helst och vi har sett det många gånger förut, främst från högt uppsatta borgare och sossar. Det är sjukt att de här falskspelarna får diverse förtroenden och poster om och om igen.

Jag anser att det är hög tid för "svenskarna" att vakna upp och kasta ut det vita skräpet ur riksdagen. Rasistpopulisterna har inget där att göra. Vad är det för mening i att vi ska återuppleva 30-talets Tyskland?

De ekonomiska, sociala och ekologiska kriserna vi ser idag har inget att göra med migration. Visst suger integrationspolitiken (genom att vara relativt segregerande) och har så gjort länge, men grundproblemen för samhället heter tillväxtekonomi (där det högsta politiska målet är ständig materiell, och dessutom exponentiell, tillväxt), otillräckligt reglerad kapitalism och brist på respekt för annat liv än rika människor.

15 kommentarer:

 1. För att inte tala om avsaknaden av geoklassiska skattestrukturer för välfärdsfinansierigen - www.landskatt.se.

  :)

  SvaraRadera
 2. Du kanske borde specificera på vilket sätt integrationspolitiken "suger"? För att undvika missförstånd.

  SvaraRadera
 3. Tack Anonym, jag lade in en kort parentes för att förtydliga.

  SvaraRadera
 4. Visst är tillväxtekonomin ett grundproblem, dock beror ju den mycket på befolkningstillväxten. DI har idag en artikel som berör lite av det: http://www.di.se/artiklar/2012/11/14/farre-och-aldre-europeer-ger-lagre-rantor/

  Tittar vi på Sveriges realtillväxt på senare år så har ju den skett genom befolkningsökning (migration). Tar man all migration som skett sedan Andra världskriget så har den gjort att Sverige idag har 20-25 procent högre resursanvändning och miljöpåverkan än vad vi annars hade haft.

  Påståendet att dagens kriser inte har något att göra med migration är därför fel. Den ekonomiska krisen beror väldigt lite på migrationen, eller man kan nog säga att migrationen bidragit till att vi inte mötte den ekonomiska krisen tidigare. Däremot har migrationen sannolikt bidragit en del till de sociala och ekologiska kriserna. Runt 5 procent av all miljöpåverkan/resursanvändning som sker pga EU idag kan indirekt vara orsakade av migration. Dvs migrationen har lett till en konsumtionsökning.

  Kanske ingen stor siffra men det motbevisar ändå påståendet att det inte har något att göra med migration. Världen är sällan helt svartvit. :)

  Angående 30-talets Tyskland så skrev BBC igår om likheterna mellan utvecklingen i Grekland och vad som hände när Hitler fick makten. Tragiskt om vi går åt det hållet.

  SvaraRadera
 5. Jag undrar var alla politiker fanns som idag (rätt) klandrar EA när han fick sin lgh förstörd av politiska motståndare?

  SvaraRadera
 6. Andreas, fortfarande så är det inte migration som är grundproblemet, utan just tillväxt- och konsumtionssamhället. Du skriver det ju själv. Svart på vitt. ;-)

  Anonym 17:42, jag visste inte att hens lägenhet blivit saboterad. Det är förstås inte något roligt, men rättfärdigar inte någonstans den politik hen driver eller de åsikter hen för fram.

  SvaraRadera
 7. Ingen väg framåt att kalla SD riksdagsmän för "det vita skräpet". Den utbredda främlingsrädslan kan/måste bemötas på annat sätt.
  Blir det värre när en SD-politiker ljuger ?
  Eric

  SvaraRadera
 8. Det kan jag hålla med om. "White trash" är en nedvärderande term och dessutom säkert inte riktigt överensstämmande med sanningen. Jag utgick emellertid från vad filmmaterialet visade och det var ingen vacker syn.

  Den mentalitet som frotterades skulle jag beteckna som respektlös, fördomsfull och anti-intellektuell. Vadå "anti-svensk attityd" liksom när Soran upprepade gånger menar att hen är svensk? I situation var det definitivt white trash som talade och då spelar kostymen mindre roll.

  Självfallet är det inte värre när SD-politiker ljuger. Jag skriver det ju dessutom rakt ut i inlägget:

  "Ingen bör väl kunna ha förtroende för någon som blåljuger andra rakt upp i ansiktet. Det gäller vem som helst och vi har sett det många gånger förut, främst från högt uppsatta borgare och sossar."

  Jag blir lika förbannad när sossar, moderater, miljöpartister, centerpartister, vänsterpartister, kristdemokrater, företagsledare, reklambyråer ljuger. Jag gillar helt enkelt inte uppsåtliga lögner. Oj, vilken hög piedestal jag satte mig på precis... ;-P

  SvaraRadera
 9. Sedan tycker jag inte att det handlar om främlingsrädsla, utan om främlingsfientlighet. Det är ett aktivt förtryck utifrån grupptillhörighet vi kan se.

  SvaraRadera
 10. Tror (verkligen) det handlar om rädsla. Som tar sig UTTRYCK i fientlighet.
  Hur skall man annars förklara fientligheten ? Ondska ?
  Eric

  SvaraRadera
 11. Du missade min poäng, det jag argumenterade emot var ditt svartvita resonemang som är felaktigt: "De ekonomiska, sociala och ekologiska kriserna vi ser idag har inget att göra med migration"

  I någon liten grad har migration faktiskt bidragit till dessa kriser. Trots allt har migration sedan Andra världskriget bidragit till att öka EUs konsumtion och miljöpåverkan med c:a 5 procent idag.

  För Sveriges del är motsvarande siffra 20-25 procent.

  Det är inget antingen eller, det är en mängd faktorer som bidragit.

  Även om vi avskaffar vår tillväxtekonomi kommer vi genom befolkningstillväxt kunna orsaka liknande negativa effekter för samhälle och ekosystem. Det vi behöver förstå är att dagens samhälle är kraftigt dopat av fossila bränslen, när dessa försvinner kommer befolkningens relation till de lokala naturresurserna bli mycket mer betydelsefull och i ett sådant scenario blir befolkningstillväxt problematiskt, det gäller oavsett om det sker genom höga födelsetal eller genom migration. I Sveriges fall råkar det dock vara just migration som orsakar befolkningstillväxten.

  SvaraRadera
 12. Visst är det så. Då förstår jag dig bättre och håller förstås med. Det är givet att migration bidrar på det vis som du pekar på, men jag står ändå fast vid den utgångspunkt jag framhöll. Migration påverkar, men inte på något avgörande vis och mer som en effekt än orsak. Arbetskraftsinvandring är väl ett typexempel på kraven på ytterligare tillväxt? Med dessutom sämre arbetsvillkor och utnyttjande av människor som följd.

  Jag är övertygad om att vi kan hantera exempelvis migration och fortfarande hålla oss inom de ekologiska ramarna. Men inte med materiell tillväxt som politiskt mål.

  Med tanke på den enorma överkonsumtion och resursslöseri vi lever i idag, finns det gott om utrymme att reducera ekonomin utan att vi egentligen får sämre liv.

  Självfallet finns det gränser också när det gäller befolkningstillväxt. Konstigt vore väl annat. Men också här bidrar tillväxtekonomin aktivt. Kina är berömt för att aktivt försöka begränsa den inhemska befolkningstillväxten genom ekonomiska incitament.

  Det numera delvis marknadsliberala Ryssland av idag ser att de har en avtagande befolkningsförändring (som i stort sett alla i-länder) och försöker tvärtom öka befolkningstillväxten medelst ekonomiska incitament. Det är ju faktiskt ganska sjukt.

  Jag är övertygad om att lösningen på befolkningstillväxten globalt sett heter trygghet och utvecklade samhällen. Det gäller att de grundläggande behoven är säkrade, folk behöver känna att ålderdomen är tryggad, de behöver kunna utbilda sig och syssla med konstruktiva saker. Inget av detta kräver oinskränkta tillväxtkrav, tvärtom.

  SvaraRadera
 13. Jag är med på att ekonomisk tillväxt är det största problemet. Som du skriver så är det i många fall det som drivit på arbetskraftsinvandring och reformer för högre födelsetal.

  Tar vi överkonsumtionen och resursslöseriet får man inte glömma bort att en väldigt stor del av detta är lånade resurser. Dvs resurser som vi egentligen inte har. Ska man se det ur ett globalt perspektiv behöver vi i Sverige minska vår resursanvändning med över 80 procent till 2050 om vi ska ha en globalt sett hållbar konsumtion.

  Även om vi i väst har en kraftig överkonsumtion behöver man tänka på att vi är relativt få i förhållande till alla människor som har lägre materiell levnadsstandard. Fördelar man resurserna rättvist så blir det därför inte så mycket till alla.

  Jag tror det i mycket större utsträckning kommer att handla om lokala förutsättningar än global omfördelning. Och ur detta perspektiv blir det också betydligt viktigare att hjälpa fattiga länder att bygga resiliens än att vi i väst ska dra ned på konsumtionen (vilket vi ändå kommer att tvingas göra). Minskad konsumtion i väst kommer inte skapa resiliens i Afrika. Minskad konsumtion i enskilda länder eller för enskilda individer kommer sannolikt inte ens att ge mer resurser till de fattiga, det kommer bara vara någon annan stark marknadsaktör som lägger beslag på dem. Därför anser jag att man behöver fokusera betydligt mer på bistånd än på att bara minska konsumtionen. Som någon biståndsorganisation nyligen sa så ville de att vi köpte mindre kläder, de får nämligen in alldeles för mycket kläder. Istället ville de att folk tog sina klädpengar och skänkte dem direkt till bistånd.

  För global rättvisa är det du skriver i ditt sista stycke som vi behöver göra. Dock innebär sannolikt befolkningstillväxt tillväxtkrav, speciellt i utvecklingsländerna. Därför är det viktiga att man försöker lösa fattigdomen, bristen på hälsa och utbildning, mm för att kunna stabilisera dessa länders befolkningar.

  SvaraRadera
 14. Jo befolkningstillväxten är på 0,42% genom migration och 0,20 genom inhemsk tillväxt...

  Låter som en Malthusiansk syn på världen (att vi har en befolkningskris). Antalet är ju inte det egentliga problemet utan resursanvändningen. Den demografiska transitionen gör väl att både flyktingströmmar och befolkning kan komma att avstanna (i alla fall om transitionen är global - överlag)?

  Vänligen
  Andreas

  SvaraRadera
 15. Vill bara påpeka att "vitt skräp" o "white trash" är rasistiska uttryck eftersom det utgår ifrån en norm där skräp inte är vitt. Jag skulle vilja uttrycka detta som vardagsrasism eftersom få tänker på uppkomsten av uttrycken.
  /Danne

  SvaraRadera