7 november 2011

Änokdeltat räddas

Änokdeltat
Roligt när naturkämparna får vinna ibland också! Det omdiskuterade avverkningsbeslutet i Änokdeltat uppe i Jokkmokk har glädjande nog upphävts av förvaltningsrätten.

Naturskyddsföreningen överklagade beslutet med anledning av den till nu oprövade paragraf 18 i Skogsvårdslagen som innebär att tillstånd till avverkning inte får ges när stora naturvärden står på spel. Skogsstyrelsen siktar förmodligen på att överklaga förvaltningsrättens domslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar