11 november 2011

Fortsatt skyddsjakt

Naturvårdsverket beslöt igår att tillåta fortsatt skyddsjakt på vargen Kynna utifrån ett förordande från Kronobergs länsstyrelse. Det är anmärkningsvärt och måste ju bara vara ett praktexempel på byråkratisk rättsröta. Handläggaren är en skamfläck när hen beslutar på det vis hen gör utifrån gällande underlag. Skyddsjakten är utlyst inom samma område som tidigare och från och med igår till och med 1 december. Här går beslutet att läsa som pdf.

Hur är vi människor funtade egentligen? Utvecklar något som min sambo Dace uttryckte precis. Om ett djur är problematiskt så ska hen dödas utan diskussion. Om en människa är problematisk så blir hen antingen en byråkrat, nationalekonom, nationalist eller en burfågel, där det inte är helt lätt att veta vad som är värst.

En instans som agerar mer rationellt är Länsstyrelsen i Skåne som avstyrker skyddsjakt på vargen med anledning av att hen är genetiskt värdefull, att riksdagen uttryckligen beslutat att vi ska ha en jämnare geografisk spridning av varg i Sverige samt att djurägarna i regionen snart tar in sina djur över vintern och att folk då har ett halvår på sig att sätta upp ordentliga stängsel. Här kan deras yttrande läsas som pdf.

Varghatarlobbyn har en hel del byråkratiska resurser till sitt förfogande. De lägger i de växlar de kan och har sonika anmält handläggaren på Länsstyrelsen i Skåne för jäv. Anledningen är att hen har anlitats av Svenska Rovdjursföreningen som föredragshållare om varg och mårdhund i Skåne. En absurd anmodan på min ära.

Jag vill passa på att rekommendera en utmärkt debattartikel från Naturskyddsföreningen som beskriver situationen och tar upp skäl till att låta vargen Kynna få leva.

Hoppas att vargvärnare lyckas få ut Ivla från skyddsjaktsområdet alternativt förhindra jaktlyckan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar