23 maj 2011

Gröna trulpens presentationstal på kongressen


Här är talet på SVT Play (09:50-12:55) där också de andra kandidaterna kan lyssnas och tittas på. Här är lägger jag också upp mitt tal i textform. Ge gärna kritik.
Kära kongressombud. Miljöpartimedlemmar. Ärade kandidater.

Jag vill börja med att tacka Miljöpartiet i Vimmerby för ert stöd. Det gör att jag får tala här idag. Och det är inte alla förunnat. Jag vill också passa på att tacka alla er som tror på mig och stödjer min djupgröna och alternativa inställning till politiken.

Jag ställer upp som språkrör för att vi gröna anser oss vilja dela på jobben och undvika koncentration av makt och uppdrag.

Viktigt är också att jag tycker att jag representerar den djupgröna ådran och idealismen i Miljöpartiet, vilket kontrasteras mot en mer flytande och följsam pragmatism.

Den viktigaste uppgiften vi har för händerna är att medvetandegöra människor om att vi kan rädda miljön och samtidigt leva bättre och lyckligare. Det kräver nya förhållningssätt. Målet med vår politik är den gröna samhällsomställningen. Det innebär en del obehagliga sanningar.

Det sägs gärna att politik är att vilja och våga. Vi måste våga ta ansvar för framtiden. Låt oss därför stå för det i praktisk handling. Jag vågar. Och jag bjuder er alla att våga med mig.

Vår tids problem är inte hög arbetslöshet och minskade skatteintäkter eller hur vi kan förmås öka konsumtionen och att ekonomin tappar styrfart. De verkliga problemen är att vi styr åt fel håll, att vi efter 40 år fortfarande har 40 timmars arbetsvecka trots att vi ständigt rationaliserar, effektiviserar och automatiserar och att vi konsumerar långt över gränserna för vad våra ekonomiska och ekologiska resurser kan bära.

Tillväxtekonomin är själva fundamentet för miljöförstöring och social orättvisa. Nästa steg i samhällets utveckling borde vara att vi låter fri tid, kultur och social närvaro prioriteras istället för en ständigt växande ekonomi och ökad materiell standard för de redan övermätta.

Arbetslinjen är förfelad. Det vi behöver jobba med handlar istället om konsumtionssamhället, stress och konstlade behov, om materialism, ytlighet och kopplingarna till oåterkallelig förödelse av vår jord. Vi har bara ett jordklot och vi behöver vara rädda om det. Nu. Inte först efter valet 2018.

Vi har en vacker grund att stå på med den gröna ideologin och vår solidariska hållning. Det är värt att värna om. Och jag är inte intresserad av att vara eliternas och etablissemangets förespråkare, utan jag vill vara nutidens, framtidens och de gröna perspektivens språkrör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar