26 maj 2011

Korrigerat pressmeddelande

Foto: Tommy Berglund
När jag ringer upp exempelvis tidningar för att höra om de har sett pressmeddelandet och om nyheten verkar intressant, så ber den jag talar med mig ofta att skicka pressmeddelandet en gång till. Med anledning av att det gällde även denna gång samt med ledning av kritik på exempelvis ordet "mörkgrönt", så korrigerade jag pressmeddelandet för ändamålet. Fortsatt kritik är välkommen.
Pressmeddelande 2011-05-22. Korrigerat 05-25.
För omedelbar publicering

Nytt grönt parti

Miljöpartiet de Gröna har precis haft kongress och valt ny partiledning med strävan att etablera sig som det breda alternativet i svensk politik. Behovet finns av ett spetsigt och mer ideologiskt förankrat grönt parti. Därför bildades Gröna partiet i söndags.

- Det här är ett nystartat parti som bygger på ekologism, grön ekonomi, livsrespekt, jämlikhet, pacifism och direktdemokrati. Vi anser helhjärtat att det behövs ett spetsigt och mer ideologiskt förankrat grönt parti i svensk politik, säger partiets talesperson Joakim Pihlstrand-Trulp.

- Målet är att skapa en plattform för att medvetandegöra människor om nödvändigheten av den gröna samhällsomställningen, att nå representation i kommuner, landsting och riksdag i samband med valet 2014 samt att göra Miljöpartiet lite mer angelägna om att behålla sitt mer gröna väljarklientel, säger Joakim Pihlstrand-Trulp.

- Miljöpartiet rullar makligt på mot den breda mittfåran och vi får önska dem som håller i tyglarna lycka till, säger Pihlstrand-Trulp och menar vidare att brytningen inte har något med vilka personer som valts till förtroendeuppdrag vid årets kongress att göra utan helt beror av Miljöpartiets inslagna och fortsatta politiska linje.

- Den största faran vi kan se för Miljöpartiets räkning är att om det ska "få så många röster som möjligt" och "växa sig så stora som möjligt" så kommer partiet sannolikt se sig behöva fortsätta reducera ner och skala bort det som är obehagligt och konstigt i det rådande etablissemangets ögon. Alltså en fortsatt gradvis slakt av den ideologiska grunden och kärnfrågorna. Däri finns ingen egentlig gräns. Ungefär som en lök, säger Pihlstrand-Trulp.

- Verkligheten pockar på uppmärksamhet. Politiskt populistiska drömvärldar räcker inte särskilt långt, även om köttgrytorna kokar och smakar. Förhoppningen ligger i att Miljöpartiet istället väljer att hålla integriteten hög i sina kärnfrågor och på så vis signalerar till människor att partiet är ett meningsfullt alternativ i svensk politik och växer med den utgångspunkten. Det går dock stick i stäv med tesen "makten i främsta rummet", säger Joakim Pihlstrand-Trulp.

- Förhoppningen med det här nystartade partiet är samverkan och synergieffekter med andra gröna partier, snarare än splittring och att väcka ont blod, säger Pihlstrand-Trulp.

För frågor och ytterligare information kontakta:
Joakim Pihlstrand-Trulp, talesperson
0736 85 09 00
trulpen@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar