14 juni 2011

Bättre version av GP-debattartikel

Foto: Tommy Berglund
Här är en bättre version av debattartikeln som först publicerades i SvD 1 juni. Den version jag lägger upp här har publicerats i Miljömagasinet och har nu även några fler undertecknare. Den är nedkortad och kompletterad utifrån kritik som avgivits på olika håll i bloggosfären, exempelvis beskt kärleksfullt och tänkvärt hos Schlaug. Samma kompletteringar har gjorts i artiklarna som Fria Tidningen och Smålands Folkblad publicerat, men där har dock inte saxen varit lika aggressiv.

Publicerad:
 1. Miljömagasiet (10 juni)
 2. Fria Tidningen (11 juni)
 3. Smålands Folkblad (16 juni)

Nytt grönt parti

Miljöpartiet de gröna har i dagarna haft kongress och valt ny partiledning med ambitionen att etablera sig som det breda alternativet i svensk politik. Behovet finns av ett spetsigt och mer ideologiskt förankrat grönt parti. Därför bildades Gröna partiet (GP) i söndags strax efter att kongressen avslutats.

Det behövs ett vasst och djuplodande grönt parti i svensk politik som i första hand går in för att medvetandegöra omvärlden och nå verklig samhällsomställning. Därför har Gröna partiet startat med en agenda som gör miljö- och rättvisekämpar riktigt glada, nämligen ekologism, solidaritet, grön ekonomi, livsrespekt, jämlikhet, pacifism, social rättvisa och direktdemokrati. Det innebär mer konkret sådant som tillväxt- och konsumtionskritik, reformering av det finansiella systemet och att vi förespråkar arbetstidsförkortning, basinkomst, djurrätt, fördelningspolitik och icke-våld.

Miljöpartiets kongress tog en del glädjande beslut och de nya språkrören kommer säkert att röna nya framgångar åt partiet. Däremot lever många av partiets brister fortfarande kvar när det gäller demokratiska strukturer och ideologisk bärkraft. Det somliga betecknar som stora kliv i rätt riktning ser andra som mindre korrigeringar av ytan.

Det är ok att teater är politisk, men det är tragiskt när politik blir teater. Gröna partiets organisering är direktdemokratisk, vilket i sig innebär en radikal skillnad gentemot de klassiska partierna. Demokrati är vad vi gör det till och det bör vara mer än bara ett fint ord. Partiet tar även tydlig ställning mot korruption och maktmissbruk. Vi går klart längre än de etablerade partierna när det gäller att mota fulspelet i grind. Ett exempel är att partiet för löner och arvodering tillämpar ett maxtak i nivå med genomsnittslönen i samhället.

Gröna partiets främsta mål är att skapa kanaler och former för att medvetandegöra människor om nödvändigheten och möjligheten av den gröna samhällsomställningen. Eftersom det är ett parti vi talar om, så siktar vi även på att nå representation i kommuner, landsting och riksdag i samband med valet 2014. Ett ytterligare syfte är att göra Miljöpartiet mer angelägna om att behålla sina gröna väljare eftersom partiet idag verkar se sina kärnväljare som alltför självklara.

Den största faran vi kan se för Miljöpartiets räkning är att om partiet ska "få så många röster som möjligt" och "växa sig så stort som möjligt" så kommer det tveklöst anse sig behöva fortsätta skala bort det som är obehagligt och konstigt i det rådande etablissemangets ögon. Det försiggår med andra ord en fortsatt gradvis slakt av den ideologiska grunden och kärnfrågorna. För den här processen finns det ingen egentlig gräns. Ungefär som en lök. Det går att skala och skala och till slut finns det ingenting kvar.

En förhoppning vi har är att Miljöpartiet istället väljer att hålla integriteten hög i sina kärnfrågor och på så vis signalerar till människor att partiet är ett meningsfullt alternativ i svensk politik. Med den utgångspunkten kan partiet växa utan att förlora sig självt. Förhållningssättet går dock stick i stäv med att makten sätts i främsta rummet.

Vi vill lyfta de stora frågorna till levande samhällsdiskussion. Vi vill bidra med ett innehåll som ger politiken nya dimensioner. Det gröna alternativet är en radikal kraft som förändrar både inifrån och utifrån med nya förhållningssätt och som står stadigt på ett fundament av genuina kärnvärden och insikter om vad samhället och världen verkligen behöver.

Vi tror och hoppas att det här nya gröna partiet kommer att leda till samverkan snarare än splittring. Vi ser förutsättningar för synergieffekter. Vi är övertygade om att fler gröna partier kan göra mer för den behövliga samhällsomställningen än färre. Mångfald är rikare än enfald. Till syvende och sist så riskerar vi hellre att misslyckas med något vi helhjärtat tror på än att vi lyckas med något som gnager och skaver.

Foto: Claes-G Svanteson

Joakim Pihlstrand-Trulp
Gunilla Röhr
Torbjörn Gannholm
Kristoffer Arponen
Maria Carlén
Erik P-A Ejdeholm
Peter Englund
Peter Green
Jack Ljunggren
Malin Lundquist
Kim Nilsson
Torbjörn Sassersson
Peter Widell

2 kommentarer:

 1. Lycka till ! Det låter bra, kommer att följa er.

  SvaraRadera
 2. Japp. Det verkar lovande.

  Mina privata tips!
  * Försök skapa en struktur som inte kan infiltreras och vattnas ur såsom skett med MP och S när de ohederliga yrkespolitikerna smyger sig in från andra partier!
  * Meditera mycket så ni kan tänka självständigt med lugn!
  * Lyssna på alla och ändra uppfattning när ni har fel, om det talar till ert eget förstånd, för fel har alla ibland!
  * Valsamverka med liknande tänkande och självständiga partier mot 4% spärren så att medlemmarnas och supportrarnas röster alltid får en god effekt för miljön!
  * Förbered valsamerkan i mycket god tid!
  * Gå inte till val utan att partiet har goda chanser att komma över 4% tillsammans med andra.
  * Var toleranta och förstående mot de intoleranta för så skapar man tolerans.
  * Diskutera saker på djupet så att inte flyktighet styr ert handlande. Ovilja till diskussion betyder ofta, dock inte alltid, att man saknar egna argument. Att se detta betyder att ni kan bemästra egot som inte alls vill ha fel, men som givetvis har fel ibland.

  SvaraRadera