7 juni 2011

Tal av trulpen på Världsmiljödagen

Här är små blänkare av mitt tal på Världsmiljödagen i söndags. Om du tittar, så vill jag uppmana dig att hålla ut till slutet. Det kommer en förklaring på det som du så febrilt undrar över medan du tittar...


Här är lite stolpar som jag byggde mitt tal på. Improviserade en del utanför det, men i stort sett så var det här vad jag sade:

Presentation av mig och SMMI

Mat – 1/3 totala energiförbrukningen – naturresurser

Kretslopp – odling – avfall – urin världens bästa gödningsmedel

Bananer – giftbananer

Konsumentmakt – prisbild – politiska beslut – ekonomiska styrmedel

Kött – 39 kr/kg – 1950-talet – fokus – vatten, energi, jord (70 %)

Avskaffa jordbrukssubventioner

FAO, FN:s miljöprograms rapport
Kött = 18 % näring globalt, 80 % av matens växthusgaser
Miljöbov förstörelse och överutnyttjande av jord och vatten, försurning, luftföroreningar
8 % av vattenanvändningen, 30 % vildmarksskövling, 37 % bekämpningsmedel, 50 % antibiotika, 70-80 % skövling av Amazonas, 18 % av mänsklighetens växthusgasutsläpp

Viktigt minska köttkonsumtionen
Två ingångar köttfria måndagar & köttskatt/ekonomiska styrmedel
Sarah Säll: +385 kr/kg för nötkött – ej indirekta kostnader

Opinionsbildning – därför vi finns – tack

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar