10 juni 2011

BNP under luppen

Carl Schlyter
Foto: Sveriges Radio
Den gröna kämpen tillika EU-parlamentarikern Carl Schlyter skickade ut ett glädjande pressmeddelande förrigår. Det handlar om att "EU-parlamentet har tagit ett första steg för att erkänna att BNP inte är ett bra mått för att mäta framsteg" i linje med bland annat "Världsbanken, OECD och FN:s utvecklingsorgan UNDP".

Grattis MEP:ar. Polletten börjar trilla ner. Tack, Carl, och andra tillväxtkritiker som driver på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar